Hipo Alpe Adrija banka u BiH, u vlasništvu Advent internašenela iz SAD i Evropske banke za obnovu i razvoj, od danas će poslovati pod novim imenom i brendom Adiko banka.

Hipo banke, u vlasništvu Advent Internešnala iz SAD-a i Evropske banke za obnovu i razvoj, od danas posuju kao Adiko banke, sa sjedištem u Banjaluci i Sarajevu.

Adiko banka ima 73 poslovnice i prisutna je u svim dijelovima BiH. Klijentima žele ponuditi jednostavan, direktan i efikasan sistem poslovanja.

Ulrih Kising, predsjednik Uprave Adiko banke AG holding je istakao da ova banka kreće od jako dobre osnove, sa jakom osnovom kapitala. Dodao je i da imaju dobru likvidnost, kao i čist krediteni portfolio.

Novi identitet banke oslikava i novu poslovnu strategiju usmjerenu na usluge stanovništvu, malim i srednjim preduzećima, uz jaku podršku velikim firmama i javnom sektoru.

“Od Hipo banke uzeli smo ono najbolje – klijente i zaposlene. Svi računi ostaju isti kao i ugovorene obaveze. Kartice će se mijenjati prema dospijeću, a do tada se mogu koristiti stare”, rekao je Mario Ivanković, direktor Adiko banke a.d.

Sjedište Adiko banke je u Austriji. Osim BiH, posluju i u Srbiji, Hravstkoj, Crnoj Gori i Sloveniji.

Izvor: RTRS