Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas je u Mostaru usvojio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i na duvan za pušenje za narednu godinu, koja će biti primjenjivana od 1. januara.

Prema ovoj odluci, koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara minimalna akciza iznosiće 2,42 KM, a specifična akciza 1,35 KM za pakovanje cigareta od 20 komada, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Akciza na duvan za pušenje utvrđuje se u visini od 80 odsto minimalne akcize i iznosiće 96,80 KM po kilogramu.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januara i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara kako bi se obračunala razlika.

Kalkulaciju maloprodajne cijene, formirane shodno ovoj odluci, poreski obveznici dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 30. novembra.

UO UIO usvojio je danas i odluku o utvrđivanju količine dizel goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za narednu godinu.

Odredbe ove odluke odnose se na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila, i to na određenu količinu koju odobri UO UIO na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta.

Ova odluka primjenjivaće se od 1. januara, a za njeno sprovođenje zadužena je UIO, koja će jednom u tri mjeseca Upravnom odboru podnositi izvještaje o njenoj realizaciji.

Izvor: SRNA