Grad Istočno Sarajevo izdvojio je oko 20.000 KM za rekonstrukciju Autobuske stanice Istočno Sarajevo. U proteklom periodu postavljena je i ofarbana ograda na stanici, rekonstruisan mokri čvor, nešto više od 4.000 maraka uloženo je u postavljanje video nadzora, a u pripremi je i dodatni video nadzor, za koji je planirano oko 4.500 KM.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i stambeno-komunalne poslove Nebojša Džebo rekao je da je završeno instalisanje saobraćajne signalizacije u gradu. „Za postavljanje vertikalne signalizacije, odnosno, saobraćajnih znakova, uloženo je skoro 39.000 KM, vrijednost radova na postavljanju horizontalne signalizacije je 36.000 maraka. Na osnovu zahtjeva iz opština, instalisane su horizontalne prepreke na kolovozu za obaranje brzine ( tzv.ležeći policajci i vibracione trake) i za te namjene utrošeno je 6.000 KM“, kaže Džebo i dodaje da je za rekonstrukciju autobuskih stajališta grad Istočno Sarajevo izdvojio 6.000 KM.

U toku je provođenje procedure za instalisanje dva nova stajališta kod Bolnice Kasindo i u naselju Podromanija, za šta je planirano 5.300 maraka.

skola

Džebo kaže da je u ovoj godini planirano 270.000 maraka subvencije autoprevoznicima, za održavanje vozila i, što je izuzetno važno, održavanje nerentabilnih autobuskih linija u ruralnim područjima grada. „Da Grad Istočno Sarajevo ne subvencioniše prevoznike, sve linije prema selima bi zamrle. Koji prevoznik bi održavao liniju na kojoj se u toku dana voze jedan ili dva putnika? Kako bi naša djeca, koja žive u udaljenim, ruralni područjima išla u školu?“, istakao je  Džebo.

Odjeljenje za saobraćaj i stambeno-komunalne poslove u gradu Istočno Sarajevo uključeno je u realizaciju projekta „pametnog prevoza“ sa Mašinskim fakultetom u Istočnom Sarajevu, a trenutno se vrši prijem zahtjeva koje, s tim u vezi, dostavljaju prevoznici i građani.

stanica2

U ovoj godini urađen je idejni projekat vatrogasnog doma u opštini Istočno Novo Sarajevo i pokrenuta je procedura izmjene dijela Regulacionog plana Centar 1, kako bi se moglo početi sa rekonstrukcijom postojećeg, dotrajalog objekta. Grad Istočno Sarajevo planira da uloži  100.000 maraka za rekontrukciju vatrogasnog doma u Lukavici, a sredstva su planirana ovogodišnjim budžetom , samo čekamo da se steknu svi neophodni uslovi i završe procedure u opštini Istočno Novo Sarajevo, pa da počnemo sa radovima“, rekao je Džebo.

Džebo dodaje da gradska vlast planira sredstva i za funkcionisanje azila za pse, jedinog koji imamo na ovim prostorima, a da je do sada, za te namjene, od planiranih 105.000 u ovoj godini,  utrošeno 70.000 KM.

„Možemo vidjeti da ova ulaganja, naročito kad je riječ o sektoru saobraćaja, zaista nisu mala. Većinu  sredstava za projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne infrastrukture obezbjeđujemo na osnovu naplate komunalne takse, koju dijelom koristi Grad Istočno Sarajevo za određene investicije, a dijelom se vraća opštinama“, zaključuje Džebo.

skola2

Izvor: Grad Istočno Sarajevo