Programom Centra predviđeno je da škola slikanja traje dva modula. Prvi modul održat će se u maju,
drugi u junu. U vremenu između modula polaznici škole će dobiti upute i uvježbavati tehnike koje će koristiti kako bi savladali složenije tehniku rada.
Prvi modul počinje u petak 24.05. i trajat će do ponedjeljka 27.05. a nastava će se održavati u večernjim satima
s početkom u 19:00 sati
Nastava će se održavati na adresi Dobrinja 4, u prostorijama Centra za kulturu i informisanje, Istočna Ilidža, Trg.
Ilidžanske brigade 23 (ulaz kod pošte), a voditelj programa je slikar Slaviša Vrećo.

Broj učesnika je ograničen, a prijave se vrše se na e-mail adresu Centra za kulturu i
informacije: centarzakulturu.istocnailidza@gmail.com do početka programa. U mailu je potrebno napisati
ime i prezime polaznika, datum rođenja, ime i kontakt telefon jednog roditelja.
Ovaj program Centra za kulturu i informisanje Istočna Ilidža osmišljen je da pomogne djeci da razviju znanja o
slikanju, umjetnost i kvalitetno provedu slobodno virjeme . Djeca će imati odgovarajući stručni i
pedagoški nadzor,
Škola slikanja namijenjena je djeci do 15 godina, s ciljem intenzivnog razvoja kreativnih sposobnosti
i potencijala, usvajanje različitih likovnih tehnika, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, učenje o
svijetu likovne umjetnosti i dizajnu, razvijanje osjećaja za lijepo, kreativnost i vještine kritičkog mišljenja
mišljenja, razvijanje individualnosti, poticanje istraživanja i izražavanja vlastitih iskustava i ideja,
Kroz radionice polaznici će se upoznati s različitim likovnim tehnikama.
Radionice uključuju:
· upoznavanje osnovnih likovnih pojmova i elemenata (tačka i crta, boja, odnosi boja, ploha, ploha, masa i dr.)
prostor, ritam, površina, kompozicija, ravnoteža elemenata…)
· praktični rad u raznim likovnim tehnikama (crtanje i slikanje promatranjem, razne likovne vježbe
itd…)
· upoznavanje sudionika s najpoznatijim umjetnicima i umjetničkim djelima