Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić, zajedno sa saradnicima, obišao je radove na izgradnji i rekonstrukciji puta u mjesnoj zajednici „Toplik – Tilava“, na lokaciji „Petina zemlja“. Naime, u toku je izvođenje radova na završetku izgradnje potpornog zida dužine 96 metara, čime će ova dionica saobraćajnice biti obezbjeđena od odranjanja zemlje i zaštićena, i stvoreni uslovi za proširenje i rekonsturkciju saobraćajnice u dužine od 170 metara, sa pripadajućom pješačkom stazom.

Načelnik Ćosić je u razgovoru sa izvođačem radova obaviješten da radovi teku predviđenom dinamikom, i da će ukoliko vremenski uslovi dozvole, kompletan posao biti dovršen u toku septembra.

Projekat proširenja i rekonstrukcije dionice puta na lokalitetu „Petina zemlja“ u mjesnoj zajednici „Toplik Tilava“ izvodi preduzeće „Ilidža putevi“ iz Istočnog Sarajeva, a finansira opština Istočno Novo Sarajevo u ugovorom utvrđenoj vrijednosti od 180.000,00 KM.

 

Uska ulica koja povezuje dva naselja u višedecenijski je problem koji muči mještane Toplika i Tilave. Na obnavljanje ovog puta koji je izgrađen prije 75 godina, čekalo se dugi niz godina.

Radenko Radan  je rekao:” Znači 75 godina svi su obećavali. To je usko, slijepo crijevo, prekid civilizacije i komunikacije, naročito u zimskom periodu. Bila je jedna traka, sada će biti dvije i normalna pješačka staza. Najveći problem će se sada riješiti”.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić  je istakao:  “Ja zaista mislim da se radi o najkapitalnijem projektu koji smo uradili u ovoj mjesnoj zajednici, pored vodovoda Klek koji smo već završili, održavanja i proširenja mreže rasvjete, izgradnju igrališta u Topliku i kanalizacionog sistema u naselju Katića brdo”.

Aktuelni radovi su samo početak, jer se u planu za narednu budžetsku godinu nalazi nastavak proširenja ove ulice, te izgradnja još jednog potpornog zida u pravcu Tilave.