Interna revizija je veoma važna karika da bi institucije radile u skladu sa najsavremenijim evropskim praksama i kako bi bilo onemogućeno nenamjensko trošenje javnog novca, ali u velikom broju institucija radi samo jedan interni revizor.

Istaknuto je to na prvoj konferenciji rukovodilaca centralnih harmonizacijskih jedinica RS, FBiH i BiH održanoj juče u Sarajevu. Direktor Centralne harmonizacijske jedinice RS i predsjedavajući koordinacionog odbora tri harmonizacijske jedinice Dragoljub Nakić istakao je da je u Srpskoj u više od 90 odsto institucija uspostavljena interna revizija. Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota kaže da interni revizori treba da pomognu rukovodstvu institucija da radi na racionalan i zakonit način.

– Interna revizija identifikuje kritične tačke gdje može nastati šteta i one treba da budu otklonjene da ne bi došlo do pogrešnog korišćenja sredstava – rekao je Šakota.

Bivši zamjenik glavnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH Dragan Kulina rekao je da je nedopustivo mali broj internih revizora angažovan u institucijama i da oni i pored najbolje volje ne mogu odgovoriti zadatku.

Izvor: Glas Srpske