pareProsječna mjesečna neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u aprilu ove godine iznosila je 832 KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Prosječna neto plata isplaćena u aprilu 2016. godine iznosila je 832 KM i nominalno je manja za 0,6%, a realno veća za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna neto plata nominalno je manja za 0,4%, a realno veća za 1,3%.

Prosječna bruto plata isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 1 339 KM.
Prosječne plate računaju se tako što se ukupno isplaćena masa plata u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate.

Podaci su dobijeni na osnovu Mjesečnog izvještaja o zaposlenima i platama zaposlenih (RAD–1), saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Plate zaposlenih obuhvataju isplate za rad u punom, kraćem od punog i dužem od punog radnog vremena, i naknade plata za neizvršene a plaćene časove rada kao što su godišnji odmor, državni praznici i neradni dani utvrđeni zakonom, plaćeno odsustvo, odsutnost za stručno usavršavanje, zastoji u radu bez krivice zaposlenih i bolovanje koje ide na teret poslodavca.

Nominalni indeks prosječnih neto plata je odnos između nominalnih neto iznosa prosječne plate u određenim periodima posmatranja. Realni indeks prosječnih neto plata je odnos između nominalnog indeksa prosječnih neto plata po zaposlenom i indeksa potrošačkih cijena u odgovarajućem periodu.

Izvor:(BL PORTAL)