ULICA KASINDOLSKI BATALJONA NOVA BENZISKA PUMPAZapoceta izgradnja nove benziske pumpe.