На подручју општине Источно Ново Сарајево развијене су различите гране занатства. Занатлије се баве са више од 20 различитих занатских дјелатности. Становници општине Источно Ново Сарајево потребе за ситним поправкама и другим услугама које пружају занатлије могу обезбиједити на својој општини тако да немају потребе да иду негје даље да би ријешили своје потребе за занатским услугама. Присутан је висок квалитет рада, ради се са различитим материјалима, посебно су заступљени занати који се баве обрадом дрвета и метала, као и аутомеханичарске дјелатности.

Развој занатсва на подручју општине подстиче и општина Источно Ново Сарајево додјелом неповратних новчаних средстава свим заинтересованим предузетницима који одлуче да се баве занатском дјелатности. Као резултат таквог подстицаја у последње вријеме отворен је већи број занатских радњи а постојеће су прошириле своје капацитете и услуге. Тренутно на подручју општине егзистирају 74 занатске радње.

Намјера општинске администрације је да посебно подржава овај вид предузетништва и да његује и побољшава досадашњи степен развоја.

 • MAХАГОНИ д.о.о
  Адреса: Драже Михајловића 7
  Телефон: 057 318 290
  е-маил: mahagoni@paleol.net
  web: http://www.mahagoni-is.net/
 • ЕДЕНГАДРЕН д.о.о
  Адреса: Насеље Слободе 44
  Телефон: 057 343-302
  web: http://suncobrani.ba/  http://edengardensrl.com/

izvor www.opstinains.net