kurseviU ponudi su sljedeći kursevi:

– engleski

– francuski

– italijanski

– ruski

– njemački

Imate mogućnost da naučite strane jezike ili da usavršite svoje znanje.

Kursevi se organizuju u terminima FEBRUAR-JUNI i SEPTEMBAR-JANUAR, a održavaju se dva puta po dva časa sedmično u popodnevnim terminima.

U nastavi se primjenjuje učenje stranih jezika koje je definisao Savjet Evrope, a udžbenici „Kembridž“ koje koristimo su usklađeni sa CEF okvirom. Nastava je prilagođena potrebama polaznika i organizuje se posebno za djecu i odrasle.

Program obuhvata ukupno 70 časova, a cijena jednog kursa je 210 KM uz mogućnost plaćanja u tri rate.

U cijenu su uračunati troškovi uvjerenja koje se izdaje poslije polaganja ispita na kraju svakog odslušanog nivoa.

Takođe nudimo i usluge prevođenja po cijeni:

– sa engleskog 1 strana 10 KM

– na engleski 1 strana 12 KM