U okviru programa aplikanti će se brinuti o životinjama koje su dio imanja i svim ostalim poslovima koji su vezani za samu farmu. Aplikanti imaju priliku da nauče više o kulturi, običajima, istoriji kao i o svim obilježjima jednog naroda. U okviru programa aplikanti će živjeti na farmama na kojima će raditi, i biće im pokriveni svi troškovi.

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji imaju više od 18 godina i koji imaju dobro znanje engleskog jezika.

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu organizacije.

Više informacija pronađite ovdje

Izvor: https://www.hocu.ba