Regionana kancelarija za saradnju među mladima (RYCO) je objavila Javni poziv za apliciranje projektima koji promovišu pomirenje kroz aktivnosti mladih Zapadnog Balkana.

Osnovni cilj poziva je doprinijeti procesu pomirenja u zemljama regiona povećanjem mobilnosti, aktivizma i saradnje između mladih ljudi.

Prioriteti poziva su:

  • Interkulturalni dijalog,
  • Aktivno učešće i inkluzija mladih.

Na poziv se mogu prijaviti Organizacije civilnog društva – OCD (Nevladine organizacije, Udruženja itd.) i srednje škole.

Indikativni budžet Javnog poziva je 900.000 eura i podjeljen je po LOT- ovima.

Dozvoljeni iznos sredstava za koji se može aplicirati je:

Organizacije civilnog društva

  • minimum: 10.000 eura,
  • maximum: 35.000 eura.

Srednje škole

  • minimum: 10.000 eura,
  • maximum: 20.000 eura.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. novembar 2017. god. (do 23:59 časova).

Detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pogledati OVDJE.

Aplikacioni paket sa potrebnom dokumentacijom možete preuzeti OVDJE.