Rok prijave 20.08.2018

Fond za druge objavljuje poziv za 2. Ljetnu školu umjetnosti i aktivizma, koja će se održati u Grožnjanu od 5. – 12.9. 2018. u suradnji sa zagrebačkom Akademijom dramske umjetnosti.

Fond za druge je program poticanja zajedničke podrške umjetnosti, aktivizma i edukacije. Jedna od glavnih aktivnosti Fonda za druge je organiziranje edukacija i rezidencija za umjetnike i aktiviste iz Hrvatske i regije. U okviru Ljetne škole umjetnosti i aktivizma bit će održano 8 poludnevnih / cjelodnevih predavanja i praktičnih radionica te tri studijska putovanja.

Riječ je o programu namijenjenom umjetnicama i aktivistima iz Hrvatske i regije  Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija) koji će tijekom boravka u Grožnjanu raditi na metodama:
 kontekstualiziranja angažiranog umjetničkog performansa;
 povezivanja aktivizma i arta;
 mobiliziranja šire zajednice;
 stvaranja akcija i happeninga (art i aktivizam u javnom prostoru)
 propitivanja ne/uspjeha;
 stvaranja zajedničkih platformi;
 javnog zagovaranja
 produciranja novih inicijativa

Škola prima do 12 polaznika.

Voditelji/ce programa su Zvonimir Dobrović, Bruno Isaković, Suzana Jašić, Davor Mišković, Emina Višnić, Gordana Vnuk, Ivan Zidarević.

Organizatori pozivaju umjetnike i aktivistkinje, posebno one zainteresirane za aktivno promišljanje i stvaranje novih angažiranih umjetničkih projekata, uključivanje šire zajednice u svoj rad, poticanje odgovornijeg i kritičkog promišljanja, da se prijave za sudjelovanje u ovom programu.

Prijave se šalju isključivo mejlom na rezervacije@fund4others.org do 20.8.2018., a moraju sadržavati pismo motivacije i biografiju (najviše po karticu teksta / 1800 znakova)

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Fonda za druge 24.8.2018.

Fond za druge pokriva troškove smještaja (dvokrevetne sobe) i hrane u Grožnjanu te studijske posjete umjetničkim i aktivističkim organizacijama u okolici Grožnjana. Također, postoji mogućnost subvencioniranja putnih troškova za sudionike – potrebu subvencije putnog troška je potrebno navesti u prijavi uz okvirni iznos puta, jer u protivnom se subvencioniranje naknadno ne mogu uzimati u obzir.

Izvor: https://www.hocu.ba