U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana završna diseminaciona konferencija Tempus projekta „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unapređenje sektora i razvoj ‘Jedno zdravlje’ nastavne i naučne infrastrukture u državama Zapadnog Balkana“.

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta UIS-a prof. dr Dejan Bokonjić rekao je da se projekat bavi uvođenjem jedinstvenog zdravlja za sve, pojasnivši da to znači da bolesti koje se javljaju kod životinja – javljaju se i kod ljudi, te stoga se radi na jedinstvenom pristupu dijagnostici i liječenju tih bolesti.

„Kroz projekat je razvijen master program na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu suorganizator. Zajednički smo organizovali kampanju za upis, naši profesori predaju na tom master programu, a planirano je i njihovo učešće u komisijama za odbranu master teza. Napravili smo zajedničke silabuse kurseva za plan i program tog master studija“, rekao je prorektor Bokonjić.

On je istakao da je kroz ovaj projekat nabavljena istraživačka oprema za oba fakulteta koji učestvuju u projektu. Organizovane su i studijske posjete na partnerske univerzitete iz EU koji su uključeni u projekat, na koje su išli istraživači sa veterinarskih i medicinskih fakulteta univerziteta uključenih u projekat „Jedno zdravlje“.

Projekat se završava u oktobru ove godine, do tada će biti organizovano još nekoliko studijskih posjeta univerzitetima u Portu i Milanu i napraviće se konačna evaluacija rezultata master studija za prvu generaciju studenata.

Sastanku u Rektoratu prisustvovali su predstavnici partnerskih univerziteta uključenih u projekat “Public health in the Western Balkans – improvement in the field of public health and development of a “One Health” educational and scientific architecture in Western Balkan countries –ONEHEALTH”.

Izvor i foto: Univerzitet u Istočnom Sarajevu