Dugogodišnja vizija o gradnji biciklističke staze od Sarajeva do Pala, napuštenom prugom kojom je davno saobraćao popularni voz Ćiro, ponovo je aktuelizirana. Prema institucijama koje su uključene i tvrdnjama nadležnih, ovoga puta ne radi se o “mrtvom slovu na papiru”.

Da se sada nešto konkretno radi, i da iza projekta stoje ozbiljne institucije, nagovijestio je nedavno u kratkoj objavi na Twitteru šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler.

“EU u BiH započela je razvoj projekta biciklističke/pješačke staze od Bistrika do Pala (bivša uskotračna željeznička pruga). Projekt će biti predstavljen krajem juna. Lijepa nova atrakcija za Sarajevo”, napisao je Sattler.

Detaljnije informacije dali su nam u Općini Stari Grad Sarajevo, kojom bi dobrim dijelom trebala prolaziti staza. Objašnjavaju da je ova općina u junu prošle godine potpisala Memorandum o saradnji za razvoj nove biciklističke staze između Starog Grada i Pala.

Supotpisnici memoranduma su Grad Sarajevo te općine Istočni Stari Grad i Pale. Zajednički cilj je razvoj turističke i sportske ponude na području naših općina, kao i cijelog grada Sarajevo.

EU i njemačko ministarstvo potvrdili opravdanost

“Riječ je o inicijativi šefa Delegacije Evropske unije u BiH ambasadora Johanna Sattlera, koju mi je iznio prilikom prošlogodišnjeg susreta, i tada smo se, kao jedinica lokalne samouprave, stavili na raspolaganje za punu tehničku i administrativnu podršku ovom projektu. Naš dogovor i memorandum o saradnji nije ostao samo “mrtvo slovo na papiru” već je izrađena i studija izvodljivosti koja nas je dovela korak bliže realizaciji projekta te vjerujem da će on vrlo brzo biti predstavljen javnosti”, kazao nam je Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo.

Kako objašnjava dalje, Evropska unija i Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj finansirali su izradu Studije izvodljivosti biciklističke staze, koja je pokazala koliko je tehnički, pravno i finansijski opravdano korištenje njenog potencijala.

“Riječ je o milionskom projektu koji bi se finansirao dijelom od sredstava općina, Grada Sarajevo i entiteta, a drugim većim dijelom bi se morala naći sredstva iz međunarodnih fondova ili zainteresovani investitori. S obzirom na to da se ne može očekivati ekonomska dobit od ovog projekta, jer nije realno naplaćivati korištenje biciklističke staze, njeno održavanje također bi se moralo finansirati iz budžeta navedenih nivoa vlasti”, dodaje Hadžibajrić.

Smatra da je riječ o vrlo zahtjevnom projektu s aspekta uključenosti različitih nivoa vlasti, a prvenstveno jer se radi o međuentitetskoj saradnji. Ipak, biciklistička staza bi dodatno upotpunila turističku ponudu grada i općina u oba entiteta.

“Kada je riječ o ekonomskim efektima koji se mogu očekivati od projekta nove biciklističke staze, ono što je u perspektivi izvjesno je povećanje prihoda postojećih ugostiteljskih i smještajnih objekata od domaćih, a posebno stranih turista. Također, očekivano je i da se projekt odrazi na povećanje broja zaposlenih usljed većeg priliva turista na područje naše općine”, kaže starogradski načelnik, govoreći o benefitima koji se mogu očekivati.

Sattler: Omogućiti korištenje fondova EU za razvoj turizma

Memorandum o saradnji na razvoju biciklističke rute između Sarajeva i Pala potpisan je u julu prošle godine između čelnika Grada Sarajeva, Općine Sarajevo Stari Grad, Istočnog Starog Grada u prostorijama Delegacije Evropske unije u Sarajevu. Domaćin ceremonije bio je ambasador Johann Sattler.

“Ovaj projekt će pružiti novu turističku ponudu ne samo građanima Sarajeva i Pala, već i turistima koji dolaze u BiH. Saradnja između gradova i entiteta je vrlo važna i ovo je potvrda da se puno može postići kada udružimo snage. Moramo još puno raditi, posebno na izradi Strategije turizma u cijeloj zemlji, koja će omogućiti korištenje fondova EU za razvoj turizma u BiH”, rekao je tada ambasador Sattler.

Podrška je stigla i s državnog nivoa, pa je ceremoniji potpisivanja prisustvovao i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je kazao da se radi o dobrom modelu povezivanja općina iz Republike Srpske i Federacije BiH.

“Projekt će predstavljati značajnu novu ponudu turističkih objekata u Istočnom Sarajevu i Sarajevu. Moramo razvijati svoje kapacitete, jer turizam može biti važna grana u BiH. Međunarodna zajednica je pokazala da želi biti uključena u razvoj turizma u BiH i radujem se partnerstvu s Evropskom unijom u razvoju strateškog okvira za razvoj turizma u BiH”, poručio je ministar Košarac.

Pruga trenutno neuređena, zarasla i neprohodna

Evropska unija kontinuirano podržava razvoj turizma i unapređenje turističke ponude BiH. S obzirom na to da je turistički sektor jedan od najviše pogođenih pandemijom Covida-19, EU je dodijelila 1,6 miliona eura bespovratnih sredstava kroz EU4Business projekt s ciljem spašavanja radnih mjesta i poboljšanja turističke ponude u BiH.

Uskotračna pruga Sarajevo – Pale je smještena na obroncima Trebevića, prateći korito rijeke Miljacke, odnosno Paljanske Miljacke.

Početne pozicije biciklističke staze Sarajevo – Pale bit će od lokacije stare Željezničke stanice Bistrik i lokacije neposredno do objekta Vijećnice, koje će djelimično pratiti magistralnu cestu M5, odnosno pješačku zonu Dariva i prilazne lokalne puteve do samog izlaska na trasu uskotračne pruge iznad lokaliteta “Vrelo života“. Početna pozicija iz smjera Pala je stara Željeznička stanica Pale.

Trasa stare uskotračne pruge trenutno je neuređena, zarasla u drveće i šiblje i dijelom neprohodna. Ipak, jedan ovakav projekt, koji podrazumijeva saradnju entiteta, odnosno lokalnih zajednica je najbolji put ka povezivanju ljudi, promociji zdravog života i očuvanja historije.