„U novom Zakonu o gradu Istočno Sarajevo neće biti riječi o teritorijalnoj reorganizaciji, niti o novom uređenju grada“, rekla je ministarka uprave i lokalne samouprave RS Lejla Rešić na sastanku sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Nenadom Vukovićem, predsjednikom Skupštine grada Miroslavom Lučićem i načelnicima svih gradskih opština.

Rešićeva je,na sastanku u Gradskoj upravi Istočno Sarajevo istakla da će se izmjene odnositi na uspostavljanje institucije gradskog pravobranioca, sa čim su se složili gradonačelnici ostalih gradova koji u svom sastavu nemaju opštine, a sa kojima je sastanak održan nešto ranije.

„Još jedno pitanje koje bi trebalo da bude tretirano novim zakonom jeste kontrola povrata poreza. Predviđeno je da gradovi, putem softverskih sistema, imaju kontrolu i evidenciju rada Poreske uprave, kad je riječ o povratu novca lokalnim zajednicama“, rekla je Rešićeva.

Ovdje apsolutno nije riječ o teritorijalnoj reorganizaciji grada Istočno Sarajevo, kao što je to pogrešno interpretirano u medijima. Riječ je o potrebi da se postojeći zakon, koji smatramo zastarjelim, doradi i dopuni nekim novim rješenjima“, pojasnila je Rešićeva i dodala da ništa neće biti rađeno bez znanja  i saglasnosti opštinskih i gradskih vlasti Istočnog Sarajeva.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković izrazio je zadovoljstvo onim što je danas čuo od ministra uprave i lokalne samouprave RS, ističući da se to u velikoj mjeri razlikuje od informacija koje su dolazile do njega proteklih dana putem medija.

„Mi smo odmah rekli, a i sada ponavljamo, da je pitanje teritorijalne reorganizacije grada veoma osjetljivo za nas u Istočnom Sarajevu. Smatramo da jedino zajedno, udruženi u grad, možemo da budemo faktor koji neko uvažava. Kada bi bili podijeljeni u više malih opština, bojim se da ovu regiju niko ne bi uvažavao“, naglasio je Vuković.

„Drago mi je što najave teritorijalne reorganizacije grada Istočno Sarajevo nisu stav ministra i Ministarstva uprave i lokalne samouprave, nego, možda, samo nečije stranačke težnje. U tom smislu, možemo relaksirano da uđemo u razgovore i dogovore o eventualnim izmjenama zakona, u onom dijelu u kojem smo svi saglasni“, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva,  dodajući da bi ovim trebalo staviti tačku na to pitanje.

„Još jedno pitanje koje je stavljeno kao zamjerka Gradu Istočno Sarajevo, jesu transferi lokalnim zajednicama, odnosno, raspodjela sredstava iz budžetskog suficita. Grad, da se razumijemo, nije dužan da pomaže opštine i izdvaja sredstva za njihovo funkcionisanje. Sticajem okolnosti, finansijskom disciplinom i određenim sudskim presudama koje su riješene u korist Grada u prethodnom periodu, došlo je do određenog suficita. Taj suficit je skupštinskim odlukama usmjeren opštinama čije je funkcionisanje bilo otežano, rekao je Vuković i dodao da nije dobro da se o tome govori u negativnom kontekstu i da se Grad Istočno Sarajevo, koji je jedna od rijetkih lokalnih samouprava u RS koja dobro posluje, kažnjava zbog toga.

Načelnici opština u sastavu grada istakli su da je funkcionisanje lokalnih zajednica otežano zbog smanjenja sredstava od povrata PDV-a, zbog čega su neke opštine ostale bez više stotina hiljada KM godišnje. Izrazito nerazvijene opštine dovedene su tom odlukom skoro u bezizlaznu situaciju, pa bi bez pomoći Grada Istočno Sarajevo bile „ugašene“, istaknuto je na sastanku.

Jedna od zamjerki bila je i ta da se u opštine u Istočnom Sarajevu ne vraćaju sredstva koja se, putem registracije vozila izdvajaju za Puteve RS, a koja bi trebalo da se investiraju u putnu infrastrukturu.

„Tu su problemi sa šumama, problemi oko katastra i brojna druga pitanja, koja su važnija od priče o teritorijalnoj reorganizaciji, koja ima političku pozadinu“, čulo se danas na sastaku sa ministarkom uprave i lokalne samouprave Lejlom Rešić.

Zaključeno je da se u narednom periodu organizuje još nekoliko sastanaka na kojima će biti konkretizovana pitanja koja treba da budu tretirana novima Zakonom o gradu Istočno Sarajevo.
Prije toga, trebalo bi da budu formirane radne grupe sastavljene od predstavnika svih opština i Grada Istočno Sarajevo, kao i pravnih stručnjaka, koji će učestvovati u izradi Nacrta zakona o gradu Istočno Sarajevo .

Izvor i  foto: Grad Istočno Sarajevo