Istočna Ilidža: Počela je prva faza obuke za izradu planova integriteta u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

S tim u vezi 02. februara. 2017. godine, održana je prva obuka za predstavnike u jedinicama lokalne samouprave koji pripadaju regiji Istočno Sarajevo, gdje su učestovali i predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo.

Program obuka će se i za ovu grupu vršiti po fazama, u skladu sa Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj.

Gradovi i opštine grupisane prema regijama predstavalјaju četvrtu prioritetnu grupu za obuku i izrade planova integriteta.

Obuke za izradu planova integriteta u jedinicama lokalne samouprave će se u narednom periodu vršiti prema regijama i to u gradovima Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijelјina i Banja Luka.

Predviđeno je da prvi ciklus programa obuke za izradu planova integriteta u institucijama javnog sektora i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj bude okončan održavanjem obuke u Banjoj Luci, dana 06.02.2017. godine.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo