Prenacrt omladinske politike RS za period 2016-2020. Istaknut

  • Objavio:  Miljan Rasevic

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je, u skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, objavilo Prednacrt dokumenta Omladinska politika Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine.

Ministarstvo je u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Omladinskim komunikativnim centrom sprovelo istraživanje o potrebama mladih na uzorku od 2066 ispitanika iz 27 jedinica lokalne samouprave Republie Srpske, organizovalo dvodnevno konferenciju „Dijalog sa mladima“, koja je imala za cilj da otvori dijalog između mladih i svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih. Ovo je potrebno da bi se utvrdili prioriteti za poboljšanje položaja mladih na osnovu kojih će biti izrađen dokument, a potom je putem javnog poziva pozvalo zainteresovane predstavnike stručne javnosti da se zajedno sa imenovanim predstavnicima institucija uključe u proces izrade dokumenta tokom sastanaka radnih grupa.

Ovaj materijal će biti prezentovan i na javnim događajima koji će biti organizovani u sljedećim terminima:

 

1. Ponedeljak, 16.11.2015. godine, u 10 časova – Banjaluka, Administrativni centar Vlade Republike Srspke
2. Utorak , 17.11.2015. godine u 10 časova – Trebinje, Dom omladine
3. Utorak , 17.11.2015. godine u 17 časova – Istočno Sarajevo, Kulturni centar
4. Srijeda, 18.11.2015. godine u 11 časova – Doboj, Skupštinska sala
5. Srijeda, 18.11.2015. godine u 16 časova – Bijeljina, Skupštinska sala

 

 

 

Izvor: sarajevo-rs.com

Foto: infozvornik.com