Promotivna kampanja upisa na studijske programe prvog ciklusa studija Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela je 20.02.2017. i trajaće 45 dana.

Kampanjom je predviđeno da predstavnici studenata i Univerziteta obiđu 39 srednjih škola u 27 opština i gradova u istočnom dijelu Srpske gdje gravitira Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kao i srednje škole u Distriktu Brčko, gdje će prezentovati mogućnosti studiranja na 47 studijskih programa učenicima trećih i završnih, četvrtih razreda četvrtog stepena.

Kampanja počinje prezentacijom koja će danas biti održana u Gimnaziji „Jovan Dučić“ u Trebinju, uz prisustvo predstavnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Unije studenata Republike Srpske. Očekuje se i prisustvo predstavnika Grada Trebinje i Eparhije Zahumsko-hercegovačke i Primorske.

Osim promocije samog Univerziteta, njegovih lјudskih i materijalnih resursa, cilј kampanje jeste da zadrži mlade u Republici Srpskoj i na ovim prostorima.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu osnovan je 14. septembra 1992. godine Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. U sastavu Univerziteta je 15 fakulteta i 2 akademije smještenih u 10 gradova i opština u istočnom dijelu Srpske. Od osnivanja do danas, zahvalјujući izuzetnom angažmanu rukovodstva Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, republičkih i lokalnih vlasti, Univerzitet je uspio izgraditi vlastiti kadar uz konstantnu posvećenost praćenju evropskih trendova u procesu visokog obrazovanja.

Kroz projekat “Modernizacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu”, sve organizacione jedinice opremlјene su modernom laboratorijskom i poluindustrijskom opremom, čime je omogućena praktična primjena znanja i dat zamah razvoju nauke.

Univerzitet je član Evropske asocijacije univerziteta, a od 2006. godine studije na Univerzitetu izvode se u skladu sa Bolonjskim procesom. Od aprila 2013. godine Univerzitet je akreditovan kao prvi javni univerzitet u BiH. Danas, na Univerzitetu studira oko 14 000 studenata, dok nastavu izvodi oko 900 nastavnika i saradnika.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavlјa generator razvoja lokalnih zajednica u kojima egzistiraju organizacione jedinice Univerziteta i strateški je važan faktor razvoja i garant budućnosti Republike Srpske.