prevare u ostvarivanju prava na invalidsku penziju

1819_ordinacija.png

Provjera ispravnosti medicinske dokumentacije za korisnike prava na invalidsku penziju Fonda PIO i kod Vojnomedicinske akademije (VMA) Beograd pokazala je da su pojedinci falsifikovali nalaze i te renomirane zdravstvene ustanove. Na osnovu zahtjeva Fonda PIO da se izvrši provjera validnosti medicinske dokumentacije za šest lica u Klinici za psihijatriju VMA odgovoreno je da za četiri lica dokumentacija nije vjerodostojna. Odgovor je jasan: „Navedena lica nikada nisu liječena kod nas, a nalazi dostavljeni na provjeru, nikada nisu protokolisani ni u jednoj knjizi protokola ove klinike!“

Krivotvorena medicinska dokumentacija za sva četiri navedena korisnika, u ovom slučaju, ponovo se odnosi područje Hercegovine i to za: S.S. (58) iz Ljubinja koji je pravo na invalidsku penziju ostvario u aprilu 2005. godine, te F.Z. (55), Š.M. (50) i H.Z. (54) sva trojica iz Bileće koji su pravo na invalidsku penziju ostvarili u aprilu 2009. godine.

Za dva lica, R.T. i P.Ž. oba iz Zvornika, VMA je potvrdila vjerodostojnost medicinske dokumentacije na osnovu koje su ostvarili pravo na invalidsku penziju.

Odlučnost i opravdanost menadžmenta Fonda u borbi da se eliminišu svi prevarni oblici pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju provodeći stalnu akciju ”Stop prevarama do penzije pošteno”, potvrdila se i u ovom slučaju.

Otkrivanje ovakvih i sličnih prevara pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju, koje su počinjene u prethodnom periodu, korištenjem različitih metoda provjera i izvještavanja iz vlastitog integrisanog informacionog sistema, daleko je lakše.

Podsjećamo, u proteklih dva mjeseca Fond je uputio devet predmeta na provjeru, po tri u Kliniku za psihijatrijske bolesti ”Dr Laza Lazarević” Beograd, Kliniku za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Kliničko bolnički centar ”Zvezdara” iz kojih nam je za sve potvrđeno da se radilo o potpunom falsifikovanju medicinske  dokumentaciji na osnovu koje je ostvareno prava na invalidsku penziju u Republici Srpskoj.

U navedenih devet slučajeva falsifikovanja medicinske dokumentacije, na osnovu koje je  ostvareno pravo na invalidsku penziju, Fond je u skladu sa zakonskim propisima i procedurama pokrenuo postupak vanredne kontrole, kojom je utvrđeno da invalidnost kod tih lica ne postoji. Nakon toga su donesena rješenja o prestanku prava na invalidsku penziju, a time i obustavljena dalja isplata penzije. Istovremeno u svih devet slučaja pojedinačno Fond je podnio krivičnu prijavu i pokrenuo parnične postupke za povrat  sredstava koje je Fond u prethodnom periodu isplatio na ime penzija, a koje su ostvarene na osnovu priložene falsifikovane medicinske dokumentacije.

Interesantno je da svih trinaest do sada otkrivenih korisnika prava na invalidsku penziju koji su pravo ostvarili na osnovu falsifikovane medicinske dokumentacije dolaze sa područja Hercegovine, od čega ih je čak deset iz Bileće.

Provjere se nastavljaju i dalje, a svi oni koji su svjesno ušli u ovakve i slične prevare u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju biće otkriveni i u skladu sa zakonom procesuirani.