reco

U tekućoj sedmici smo imali priliku da ostvarimo uvid u dokumentaciju koja će biti na razmatranju Skupštine opštine Istočna Ilidža na sjednici koja je održana 31.03.2016. godine, a odnosi se na osnivanje novog komunalnog preduzeća na području opštine Istočna Ilidža, a koje će se baviti komunalnom djelatnošću odnosno prikuljanjem, odvozom i deponovanjem otpada i ostalim oblicima komunalnih djelatnosti.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić je prije sjednice Skupštine opštine Istočna Ilidža poslao dopis na ruke v.d.načelniku opštine Istočna Ilidža Miljanu Damjanoviću, predsjedniku Skupštine opštine Radu Ćosoviću i svim odbornicima u Skupštini opštine Istočna Ilidža. U dopisu je načelnik objasnio razloge zbog kojih ne treba formirati novo komunalno preduzeće, međutim taj dopis nije pročitan, niti dostavljen odbornicima.

Prenosimo vam dopis u potpunosti.

S obzirom da su opštine Istočna Ilidža i opština Istočno Novo Sarajevo opštine koje su međusobno sarađivale, a sarađivaće dobro i u buduće u pogledu svih pitanja koja se tiču naših građana, osjećamo dužnost da Vas obavjestimo o poslovanju preduzeća KP „Rad“ a.d. Istočno Sarajevo, i o našem viđenju pregovora koji su vođeni između delegacija dvije opštine u vezi ovog problema, kao i o našem pogledu na cjelokupnu situaciju.

Krajem 2015. godine vođeni su pregovori između naše dvije opštine o strukturi vlasništva i načinu upravljanja u komunalnim preduzećima koje posluju na području naše dvije opštine, kao i načinu funkcionisanja i upravljanja jedinom javnom ustanovom tj. Domom zdravlja, gdje je došlo do različitih stavova u vezi vlasničke strukture u preduzećima i samim tim upravljanja u preduzećima. Pregovori su vođeni, pored preduzeća KP „Rad“, i za preduzeća „Vodovod i Kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo i „Sveti Marko“ a.d. Istočno Sarajevo, kao i u vezi „Doma zdravlja“ Istočno Sarajevo. Nažalost, zbog takvog pristupa došlo je do mnogo različitih stavova i gledišta, jer je bilo više različitih pitanja u jednom paketu i mi smatramo da je to razlog zbog čega je došlo do udaljavanja stavova i kada je u pitanju KP „Rad“ a.d. Istočno Sarajevo.

U Vašem elaboratu stoji da smo nudili strukturu vlasništva 40:20:40, što je tačno, kada je u pitanju jedan dio pregovora, ali isto tako mi smo tu strukturu nudili zbog opštine Trnovo, da bi na završetku pregovora, a zbog zakonskog ograničenja koje kaže da jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se preduzeće nalazi ne može imati niži procenat od 50 % vlasništva preduzeća, predstavili ponudu da odnos vlasništva između opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža bude 50:50, te da u pogledu upravljanja preduzećem uvedemo princip rotirajućeg mjesta za direktora, zamjenika direktora i nadzorni odbor.

Takođe, želimo da vas obavijestimo da u Vašem elaboratu stoje podaci o opremi iz 2014. godine i podaci o poreskim obavezama iz 2014. godine, a mi Vam ovim putem skrećemo pažnju, o čemu smo vas upoznali i na zajedničkim sastancima, da su poreske obaveze otplaćene u potpunosti dugoročnim kreditom u iznosu od 1.050.000,00 KM, za koji je garant opština Istočno Novo Sarajevo, a da se situacija i u pogledu opremljenosti preduzeća znatno promjenila i da preduzeće ima sada značajno bolji vozni park i drugu opremu.

Preduzeće se sada nalazi u finansijskoj ravnoteži kada su u pitanju prihodi i rashodi, a koraci koje je preduzimalo novo rukovodstvo su dali plodove i preduzeće ne stvara gubitak.

Ukoliko se Vi odlučite za formiranje Vašeg preduzeća, i mi naravno ne možemo da utičemo na Vaš izbor, morate biti svjesni činjenice da će na taj način građani obje opštine izgubiti. Izgubiće na kvalitetu same usluge i može doći do povećanja same cijene usluge na području obje opštine, a tu su problemi i oko deponije u opštini Trnovo. Pored ovoga, postoji i niz drugih problema koji se mogu pojaviti u naše dvije lokalne zajednice, i mislim da smo vas tokom zajedničkih sastanaka dovoljno upoznali sa istim.

Prema našem mišljenju, ukoliko se desi formiranje preduzeća na Vašoj opštini, i dođe do usitnjavanja trenutno jedne vrste usluge, građani naše dvije opštine će biti na ogromnom gubitku. U budućoj perspektivi, Vašim potezom mi veoma rizikujemo i naš sistem prikupljanja otpada može biti ugrožen, možemo se dovesti u situaciju da ćemo sa područja obje opštine odvlačiti otpad na sarajevsku deponiju, a građani će plaćati tri puta, pa i višu cijenu usluge.

Podsjećamo Vas da su sadašnje cijene među najnižim u BiH i da je to i najveći razlog stanja koje je zadesilo naše preduzeće i prema svim ozbiljnim analizama ta cijena je ispod svake ekonomske cijene koja teško može da opstane.

Samo našim zajedničkim snagama i uloženim naporima, sigurni smo da možemo da održimo preduzeće KP „Rad“ a.d. Istočno Sarajevo i da ono postane jedan od motora razvoja naše dvije opštine i da omogućimo našim građanima kvalitetnu uslugu.

Da budemo precizni, naša ponuda prema prethodno navednom je 50:50 vlasništvo između ove dvije opštine i princip rotacije rukovodećih mjesta, kao što je i bilo ponuđeno tokom ranijih razgovora.

Pozivamo Vas da još jednom razmotrite ovu opciju i da zajednički upravljamo preduzećem u interesu građana naše dvije opštine.
Molimo Vas da ovu informaciju dostavite odbornicima Skupštine opštine Istočna Ilidža na sutrašnjoj sjednici.

S poštovanjem,
NAČELNIK

Ljubiša Ćosić