Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije bilo upoznato sa sadržajem Odluke o sprovođenju Rezolucije 1373 (2001) Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koju je usvojio Savjet ministara BiH na sjednici 28.09.2016. godine, a koja omogućava politički uticaj na rad operativnih tijela i znatno usporava i usložnjava proceduru preduzimanja restriktivnih mjera prema licima za koje postoji osnovi sumnje da vrše prikupljanje finansijskih sredstava ili na drugi način pomaže, terorističke aktivnosti.

Rezolucija 1373 (2001) Savjeta bezbjednosti UN-a predstavlja instrument koji obavezuje države da preduzmu mjere za sprečavanje finansiranja terorizma, kao i mjere prema licima koja podržavaju pripremanje terorističkih napada, što podrazumjeva brzo i efikasno djelovanje kada postoje osnovi sumnje da lice vrši prikupljanje finansijskih sredstava (zamrzavanje sredstava bez odlaganja) ili na drugi način pomaže, direktno ili indirektno, terorističke aktivnosti.

Savjet ministara BiH je usvojilo Odluku koja predviđa da Savjet ministara raspravlja o prijedlogu ovlaštenih tijela o preduzimanju restriktivnih mjera prema fizičkim i pravnim licim, što bi predstavljalo mješanje u rad tijela za sprovođenje zakona.

Takođe, Odluka predviđa da Predsjedništvo BiH treba da da mišljenje na svaku pojedinačnu odluku o preduzimanju restriktivnih mjera prema licima, što nije u skladu sa Zakonom o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog sprovođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera. Prema ovom Zakonu Predsjedništvo BiH bi trebalo da da mišljenje na Odluku o sprovođenju Rezolucije 1373, a ne da odlučuje o mjerama u svakom piojedinačnom slučaju.

U spornoj Odluci definisano je i da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH dostavlja Ministarstvu bezbjednosti BiH zahtjev druge međunarodne policijske organizacije“, umjesto da stoji „ovlaštena.

Izvor: MUP RS