Центар за социјални рад Источно Сарајево је пројектом „Правда за свако дијете“ проводио низ активности кроз Радну групу на нивоу града Источно Сарајево, на основу чега су усвојени Стратегија и Акциони план у поступању са дјецом и малољетницима у сукобу са Законом. Из ових активности су произишле и друге активности, а једна од тих је и преговарање са донатором Институтом Францо Беттоли око одређених програма секундарне и терцијарне превенције малољетничког преступништва.

Центру је купљен стан у вриједности од око 65.000,00 КМ и дат на кориштење без накнаде, а такође је исплаћено  8.000,00 КМ за опремање стана како би имао све потребно за стављање у функцију.

Такође су у току преговори са ревизором УНИЦЕФ-а из New Yorka за реализацију пројекта успостављање Дневног центра, чија је инвестиција вриједности око 100.000,00 КМ.