Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo od danas pokreće inicijativu “I ti učestvuješ” s ciljem većeg uključivanja stanovništva u kreiranje budžeta ove lokalne zajednice.

Načelnik Jovan Katić rekao je da opština, radi kvalitetnog planiranja raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu i realizacije neophodnih projekata, pokreće ovu inicijativu da bi čula prijedloge i sugestije građana za buduće radove, te je pozvao stanovnike da to i učine.

– Trudom i radom zajedno težimo ka ispunjenju vizije Istočnog Novog Sarajeva kao najpoželjnijeg mjesta za život – poručio je Katić.

Konkretne prijedloge, sa detaljnim podacima o ideji, lokaciji i neophodnim korekcijama moguće je dostaviti na protokol opštine, poštom ili na adresu elektronske pošte info@opstinains.net najkasnije do 8. oktobra do 15.00 časova.