SRS

Povodom nekih, u javnosti iznesenih, pogrešnih navoda, nedovoljno preciznih izjava i interpretacija odluke Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 3/13 u kojem je Ustavni sud BiH na 95. plenarnoj sjednici, održanoj 26.11.2015. godine, usvojio zahtjev Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske, a u cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti oglasio se Ustavni sud BiH.

Navodi se kako je Ustavni sud BiH odlukom od 26. novembra 2015. godine utvrdio da član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske nije u skladu s članom I/2. Ustava BiH, članom II/4. Ustava BiH u vezi s članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

“Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da u roku od šest mjeseci od dostavljanja ove odluke usaglasi član 3.b) Zakona o praznicima RS sa Ustavom BiH. Odluka još nije otpremljena”, naglašeno je iz Ustavnog suda BiH.

Prema članu 61. Pravila Ustavnog suda BiH, odlukom kojom se utvrđuje nesaglasnost sa Ustavom BiH, Ustavni sud može u cijelosti ili djelomično ukinuti pojedine zakonske odredbe. Ukinute zakonske odredbe prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku BiH“.

“U konkretnom slučaju, Ustavni sud BiH nije postupio na ovaj način već je primijenio izuzetak od istog člana svojih Pravila i odredio rok Narodnoj skupštini Republike Srpske za usaglašavanje”, pojašnjeno je iz Ustavnog suda BiH.

Istaknuto je da prema članu 43. Pravila Ustavnog suda BiH svaki sudija ima pravo izdvojiti svoje mišljenje i u tom slučaju dužnost mu je u pismenoj formi izložiti i obrazložiti izdvojeno mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana kada mu odluka bude dostavljena, a nakon što Redakciona komisija Ustavnog suda BiH izvrši stručno-tehničku redakciju teksta odluke.

“Izdvojena mišljenja sudija se prilažu kao aneks odluke i objavljuju zajedno sa odlukom na koju se odnose. Kako su prilikom donošenja odluke pojedine sudije izdvojile mišljenje i kako još nije utvrđena stručno-tehnička redakcija teksta odluke, još se nisu stekli uvjeti za njezino objavljivanje i otpremu”, saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

izvor:

fokus