Javni poziv za sportske klubove i sportska udruženja za dostavljanje zahtjeve za dodjelu sredstava iz granta budžeta predviđenog za sport

Pozivaju se sportski klubovi i sportska udruženja da u skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 121/12), člana 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu broj: 01-023-834/22 od 15.12.2022. godine i upustva za pripremu budžeta opštine Istočna Ilidža za 2023. godinu, dostave izvještaj o radu za 2022. godinu kao i popunjene aplkacije, u cilju praćenja i sagledavanja stanja sporta u našoj Opštini, te planiranja budžetskih sredstava za 2023. godinu.
Klubovi koji ne dostave potrebanu dokumentaciju za dodjelu sredstava, kao i oni klubovi koji ne dostave dokumentaciju za pravdanje utrošenih sredstava iz prethodne godine, neće ući u raspodjelu sredstava za 2023. godinu.
Obrasci-aplikacije za dodjelu sredstava i za pravdanje utrošenih sredstava se mogu preuzeti u opštini Istočna Ilidža u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti.
Rok za podnošenje aplikacija je do 16.01.2023. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u šalter salu Opštine ili putem pošte na sljedeću adresu:
Opština Istočna Ilidža
Vojvode Radomira Putnika broj 2 71123 Istočno Sarajevo
Sa naznakom „Za javni poziv“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Cijeli tekst Javnog poziva sa uslovima za dobijanje podsticaja biće obavljen na web-stranici www.istocnailidza.net


Za sve detaljne informacije pozvati broj telefona 057/316-026,

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Istočna Ilidža.