Sistematski i Ultrazvučni pregled + pregled kukova treba obaviti što je ranije moguće, jer se samo tako mogu dijagnostikovati razvojni poremećaj kuka već na rođenju, a to je sa aspekta liječenja najpovoljnije vrijeme. Taj period zove se period apsolutne reduktibilnosti. Sa napredovanjem uzrasta djeteta mogućnost izlječenja bez komplikacija se smanjuje. Moguća je, inače, i prenatalna ultrazvučna dijagnostika razvojnog poremećaja kuka koju ne radimo, jer nema nikakve terapijske implikacije. Sama odrednica “treći mjesec” definisana je od strane zakonodavca kome su stručnjaci predlagali dva ultrazvučna sistematska pregleda kukova – u prvom i u četvrtom mesecu, što je optimalno.

Kontakt & adresa
Istočno Sarajevo, Spasovdanska 30 
Tel: +387 57 344 988
Mob: +387 65 156 103
Email: info@nasaklinika.com
Web: www.nasaklinika.com