Na redovnoj pres konferenciji koja je održana 22.09.2016. u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, načelnik Centra Srpko Kosorić istakao je da je zadovoljan rezultatima rada koji su postignuti tokom mjeseca avgusta, pogotovo rezultatima iz oblasti opšteg i privrednog kriminaliteta.

„U izvještajnom periodu registrovano je 45 krivičnih djela opšteg kriminaliteta, za 11,76% manje u odnosu na uporedni period. Koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom počiniocu je 53,33, dok je koeficijent ukupne rasvijetljenosti 84,44“, naglasio je Kosorić. I u oblasti privrednog kriminaliteta zabilježeni su dobri rezultati rada na šta ukazuje podatak da je u izvještajnom periodu obrađeno sedam krivičnih djela, za 133,33%  više u odnosu na uporedni period, te podneseno pet izvještaja protiv sedam lica. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem ovih krivičnih djela iznosi 80.050,76 KM, a utvrđeni iznos protivpravno stečene imovinske koristi je blizu 18.000 KM.

U izvještajnom periodu iz saobraćaja je isključeno 177 vozača ili 24,03% manje u odnosu na uporedni period, te 70 vozila ili 25,53% manje u odnosu na uporedni period. „Imamo manje isključenih i vozača i vozila i manje alkoholisanih vozača, što je rezultat pojačanog rada policije na terenu i pojačane kontrole saobraćaja“, naglasio je načelnik Kosorić.

On je dodao da je bezbjednosna situacija na području Centra zadovoljavajuća i da će se i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem redovnih aktivnosti  policije, te da će se, u skladu sa bezbjednosnim procjenama vršiti  planiranje i sprovođenje dodatnih bezbjednosnih mjera.

Izvor: Mup – Vlada RS