BOGATASJedanput bogataš dade prosjaku kantu punu smeća. Siromah se nasmješi i ode sa kantom, isprazni iz nje smeće, očisti je, opra, a zatim napuni predivnim mirišljavim cvijećem, potom se vrati bogatašu i dade mu je.
Bogataš zbunjen upita ga:
“Zašto mi daješ kantu punu prelijepog, mirišljavog cveća, kad sam ja tebi dao smeće?”
Prosjak mu odgovori:
“Svako daje drugom ono što mu je u srcu”.