gas-fuel-2Iz Sarajevo gasa a.d. Istočno Sarajevo dobili smo obavještenje da je ponovo došlo do smanjenja cijene prirodnog gasa za kupce u Istočnom Sarajevu.

Obzirom da je došlo do smanjenja nabavne cijene prirodnog gasa od strane našeg dobavljača, a koja je iznosila 0,59 KM/Sm3, a sada iznosi 0,54 KM/Sm3, počev od 01.04.2016. godine, došlo je do smanjnja konačne cijene prirodnog gasa kupcima prema kategoriji:

–          Domaćinstva: cijena sa PDV-om 0,7657 KM/Sm3, smanjenje 7,08 %

–          Komercijalni kupci: cijena sa PDV-om 0,8307  KM/Sm3, smanjenje 6,58 %

–          Industrijski kupci: : cijena sa PDV-om 0,8307  KM/Sm3, smanjenje 6,58 %

Nova cijena prirodnog gasa vazi od 01.04.2016. godine i primjenjivati će se nakon dobijanja Rješenja Regulatorne Komisije za energetiku Republike Srpske.

Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo je dana 28.04.2016. godine, podnio Zahtjev za smanjenje cijene prirodnog gasa Regulatornoj Komisiji za energetiku RS i očekuje da isti bude razmatran. Ukoliko Rješenje o smanjenju cijena ne bude završeno do početka slanja računa za potrošeni gas za mjesec april 2016., Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo će isporučiti Račune za potrošeni prirodni gas po staroj cijeni a korekciju  cijene će izvršiti na računima za mjesec maj 2016. godine.