Zbog organizovanja nesmetanog i bezbjednog provođenja Svjetskog prvenstva u biciklizmu ulicama opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, određuje se zabrana saobraćaja u skladu sa predviđenim rasporedom trka.

Subota, 09.10., na području Grada Istočno Sarajevo i Kantona Sarajevo predviđene su tri drumske trke, te će se na trasi saobraćaj zatvoriti od 10.40 časova do 15.40 časova.

Start je u ulici Spasovdanska, zatim kroz ulice Kasindolskog bataljona, Kolubarska, Jovana Dučića, Stefana Nemanje, Vojvode Radomira Putnika, Ravnogorska, Druge sarajevske brigade, 4. avgusta, Put Famosa, Hrasnička cesta, Butmirska cesta, Džemala Bijedića, Ante Babića, Želimira Vidovića Kelija, Ive Andrića, Brus Trebević, Jasik, Jovana Dučića, Cara Dušana, Vuka Karadžića, Vojvode Radomira Putnika, Brus Trebević, Jasik, Trijangla, Jahorina plato ispred hotela Rajska Dolina. Dužina trke je 100 km.

Napominjemo da će se kružne trke voziti u dva navrata preko Trebevića.

Nedjelja, 10.10., na području Grada Istočno Sarajevo i Kantona Sarajevo predviđene su četiri drumske trke, te će se na trasi saobraćaj zatvoriti od 09.45 časova do 17.00 časova.

Start je u ulici Spasovdanska, zatim kroz ulice Kasindolskog bataljona, Kolubarska, Jovana Dučića, Stefana Nemanje, Vojvode Radomira Putnika, Ravnogorska, Druge sarajevske brigade, 4. avgusta, Put Famosa, Hrasnička cesta, Butmirska cesta, Džemala Bijedića, Ante Babića, Želimira Vidovića Kelija, Ive Andrića, Brus Trebević, Jasik, Jovana Dučića, Cara Dušana, Vuka Karadžića, Vojvode Radomira Putnika, Brus Trebević, Jasik, Jovana Dučića, Cara Dušana, Vuka Karadžića, Vojvode Radomira Putnika, Brus Trebević, Jasik, Trijangla, Jahorina plato ispred hotela Rajska Dolina. Dužina trke je 136 km.

Napominjemo da se će se kružne trke voziti u tri navrata preko Trebevića.