Član Speleološko-ekološkog društva “Orlovača” sa Pala Mladen Samardžić ističe da je cilj ovog društva obuka osnovaca za mlade vodiče i promocija turističkih ljepota, među kojima pećina Orlovača prednjači.

Orlovača je otkrivena 1975. godine i jedna je od rijetkih ovako lijepih pećina koja se nalazi nadomak Pala. Sa svojim stalagmitima, stalaktitima i halaktitima, ukrasima oblikovanim hemijskim i mehaničkim uticajem vode – ubraja se u najljepše u Republici Srpskoj i BiH.

Osim svoje ljepote, ona predstavlja jedinstven poligon za obuku i rad na terenu učenika osnovnih i srednjih škola, fakulteta i speleoloških udruženja.

Samardžić, koji je i stručni saradnik za kulturno-istorijska i prirodna dobra opštine Pale, navodi da su mladi vodiči obučavani da u vrijeme ljetnje turističe sezone mogu provesti sve turiste i drugare iz drugih škola kroz razgledanje pećine.

Speleološko-ekološko društvo, osim obuke, organizuje i edukativne radionice, takmičenja, ekološke, obrazovne, rekreativne, humanitarne i kulturne manifestacije.

Samardžić napominje za Srnu da je cilj obuke da se poveća promocija spomenika prirode pećine Orlovača u Sumbolovcu, kod Pala, podigne svijest o značaju i odgovornosti prema očuvanju životne sredine, te uvođenje koncepta održivog razvoja u sve sektore društva.

“Na području grada Istočno Sarajevo postoji veliki broj pećina koje su nastanjene endemskim, rijetkim i ugroženim vrstama. Većina evropskih država preduzela je neophodne mjere na očuvanju ovih vrsta, dok se na našim prostorima to nedovoljno čini”, upozorava Samardžić.

Pećina Orlovača stanište je velikog broja insekata, od kojih su neki endemske vrste, zatim stanište najugroženije grupe sisara u Evropi – slijepog miša, kojem je neophodno posvetiti značajnu pažnju, pa je zato edukacija mladih jedan od najboljih načina u preduzimanju prvih koraka u ostvarivanju tog cilja.

Samardžić kaže da Speleološko društvo, svake godine, mlade vodiče koji učestvuju u realizaciji otvaranja turističke sezone u pećini Orlovača, besplatno vodi na izlete koji obuhvataju obilazak Višegrada, manastira Draževina, Mostara i Trebinja.

Član “Orlovače” sa Pala Ivana Kovačević već tri godine je u ovom poslu i napominje da se svi trude da podjednako turistima predstave pećinu u najboljem svjetlu.

Ona objašnjava da voli posao mladog vodiča jer na taj način želi svima da predstavi bogatstvo i ljepote Orlovače.

Ideja da se obuče mladi vodiči nastala je prije dvije godine u saradnji Kulturno-sportskog centra Pale i Osnovne škole Mokro, a sve uz podršku Turističke organizacije Istočno Sarajevo.

Izvor: Srna