rumunijaPoziv svim izvozno orijentisanim privrednim subjektima za prijavu u bazu Ambasade Bosne i Hercegovine u Rumuniji

Bukurešt1Cilj prijave jeste prikupljanje relevantnih informacija o potencijalima kao i o vrstama roba i usluga koje se nude od strane što većeg broja izvozno orijentisanih privrednih subjekata sa područja Sarajevsko-romanijske regije.

Informacije će se prikupljati u bazu podataka, sa svrhom da budu predstavljene rumunskom tržištu. Rezultat ove aktivnosti bi trebao da bude organizacija sajma BiH privrede u Bukureštu iduće godine.

Prijava je objavljena na websajtu Ambasade BiH u Bukureštu, u obliku online formulara. Popunjavanje online formulara vrši se isključivo na engleskom jeziku gdje je takođe pored traženih podataka obavezujuće i “prikačiti” jednu sliku ili logotip firme (preko 1000×1000 piksela) u jednom od tri ponuđena formata (jpg, png ili gif).

IZVOR: RAIS