U okviru projekta PRO-BUDUĆNOST održava se javna tribina pod nazivom

“Moj doprinos trajnom miru”

Tribina će biti održana u srijedu 23. septembra sa početkom u 10.00 časova

Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo

tribina