Narodna skupština Republike Srpske je usvojila novi Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kojim su planirane mnoge izmjene, među kojima je povećanje broja djece u ustanovama predškolskog vaspitanja i utvrđivanje ekonomske cijene usluga vrtića.

“Obuhvat djece predškolskim obrazovanjem je 14 odsto, a Strategijom razvoja obrazovanja predvidjeli smo povećanje do 30 odsto. Vjerujemo da će ovakva mogućnost doprinijeti povećanju broja djece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem, posebno u sredinama gdje nemamo predškolske ustanove”, rekao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS.

Marija Popović, majka četvorogodišnjeg dječaka iz naselja Starčevica, kaže kako je na red u jednom banjalučkom vrtiću čekala više od godine da bi, kada više nije imala izbora, upisala mališana u privatni vrtić.

“Te liste čekanja su katastrofa. Kroz priču sa drugim roditeljima sam čula da je bilo slučajeva da su ljudi na liste prijavljivali djecu mlađu od godinu dana da bi došli na red oko treće. Stvarno više nisam bila u mogućnosti da čekam pa smo se okrenuli privatnom vrtiću”, kazala je Popovićeva.

Jedna od glavnih novina u novom zakonu je utvrđivanje ekonomske cijene usluge predškolske ustanove. Utvrđivaće se na godišnjem nivou, a u cilju, kako je obrazloženo, što prihvatljivije i prilagođenije cijene usluga u odnosu na trenutne.

“Prethodnim zakonom nije bila definisana ekonomska cijena, nego je bilo definisano šta obezbjeđuje osnivač, a šta plaćaju roditelji. Novim zakonom su utvrđeni kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje ekonomska cijena usluge predškolske ustanove, što će doprinijeti da se uvede red kada je u pitanju utvrđivanje cijene. Osnivač javne predškolske ustanove donosi odluku u kojoj mjeri i procentu će izdvajati sredstva za tu oblast”, navode iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

vrtic2012-620x300

Kriterijumi kojima će se utvrđivati  ekonomska cijena usluge određeni su na osnovu strukture programa po vremenu trajanja, analitičke strukture stvarnih troškova usluge u predškolskoj ustanovi i broja upisane djece.

Novim zakonom detaljnije se definišu i pitanja koja se odnose na imenovanje direktora predškolskih ustanova. Propisani su i kriterijumi za ocjenjivanje vaspitača. Takođe, predviđeno je donošenje pravilnika koji će detaljnije definisati ishranu djece u vrtićima.

“Jasnije je definisano i osnivanje igraonica koje nemaju status predškolske ustanove u kojima djeca borave kraće vrijeme zbog zabave i druženja, kao i njihov rad i inspekcijska kontrola”, naveli su iz resornog ministarstva.

Nataša Radulović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, kazala je kako je novi zakon uz manje zamjerke generalno dobar sa decidno preciziranim odrednicama.

“Dobro je što su se ovim zakonom neke stvari decidino odredile i unaprijedile kao što je stručno usavršavanje kadra, što je veoma dobra stvar i na tome smo i proteklih godina insistirali. Takođe, bilo bi dobro kada bi moglo da u vrtićima koji imaju po dvije jasličke grupe, pored vaspitača, imamo i medicinskog tehničara, koji bi radio preventivno, što bi bilo veoma dobro za djecu”, kazala je Radulovićeva.

Izvor:www.nezavisne.com