Foto: Buka

Počela posebna sjednica NSRS o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije na kojoj će se razmatrati Informacija o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije. U Informaciji se navodi da Predsjedništvo BiH “nije razmatralo pitanje pokretanja revizije po tužbi BiH protiv Srbije niti su se članovi tog tijela o tome odredili u smislu donošenja odluke“.

– Imajući u vidu sve gore navedeno, smatramo da nisu ispunjeni materijalni, niti formalni uslovi za podnošenje zahtjeva za reviziju i da u postupku pred Međunarodnim sudom pravde ne postoji aktivna legitimacija za ovakvu procesnu radnju.

Svako eventualno nastupanje pravnog zastupnika BiH pred Sudom u Haagu bez odgovarajuće odluke Predsjedništva BiH nije pravno valjano i predstavlja akt vanustavnog djelovanja i lažno predstavljanje te osobe – navodi se u Informaciji koja će biti predmet posebne sjednice.

Poslanicima će se, kako se očekuje, obratiti predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik RS Milorad Dodik.

Izvor: Buka