Skupština grada Istočno Sarajevo 28.10.2016. usvojila je bez rasprave Odluku o izvršenju budžeta grada za prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 4.715.991 KM, što je 50,08 odsto od godišnjeg plana.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija izjavio je nakon sjednice Skupštine grada da su, prema usvojenom izvještaju o izvršenju budžeta Grada u prvih šest mjeseci, ostvareni rashodi u iznosu od 4.074.237 KM, odnosno 43 odsto, tako da je ostvaren suficit u iznosu od 641.753 KM.

„Ovaj suficit je rezultat dobrim dijelom nerealizovanja programskih aktivnosti posebno što se odnosi na javne nabavke. Nismo do kraja realizovali grantove prema budžetskim korisnicima. Moram napomenuti i da smo uveli značajne mjere štednje, te je suficit i u dobroj mjeri rezultat ušteda koje je ostvarila Gradska uprava“, rekao je Samardžija.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva je napomenuo da su odbornici danas bez rasprave usvojili i Odluku o nacrtu rebalansa budžeta grada za ovu godinu u iznosu od 9.301.200 KM.

Источно Сарајево - Скупштина града - Самарџија

Источно Сарајево – Скупштина града – Самарџија

Samardžija je rekao da predložen rebalansiran budžet predstavlja smanjenje za 1,23 odsto ili 115.800 KM u odnosu na planirani budžet za ovu godinu u iznosu od 9.417.000 KM što je rezultat činjenice da do kraja godine neće biti ostvaren primitak po osnovu prodaje gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 300.000 KM.

„Imali smo izvršenje budžeta na drugim pozicijama i smatramo da će ono što će biti realizovano do 31. decembra ove godine biti manje za oko 115.000 KM u odnosu na plan“, pojasnio je Samardžija.

On je istakao da će u narednih 15 dana biti obavljena javna rasprava o nacrtu rebalansa budžeta grada i u skladu da budžetkim kalendarom usvojiti rebalans budžeta za 2016. godinu i nacrt budžeta za 2017. godinu.

Odbornicu su danas imenovali Mladenku Pandurević za direktora Gradske Razvojne agencije Istočno Sarajevo, te prihvatili Informaciju o smještaju u prihvatnim o alternativnim stanovima sa osvrtom na stanove u vlasništvu grada, kao i Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja sa osvrtom na boračke kategorije.

Odbornici su prihvatili bez rasprave i Informaciju o funkcionisanju javnih komunalnih preduzeća, održavanju čistoće i upravljanja otpadom na području grada i informaciju o stanju u oblasti informisanja i uloge elektronskih medija i štampe u procesu razvoja demokratskih odnosa sa aspekta njihove prisutnosti i aktivnog učešća u radu lokalne zajednice za 2015/2016. godinu.

Skuština grada Istočno Sarajevo u ovom sazivu bi do kraja mandata, do marta 2017. godine, trebalo da održi još nekoliko sjednica, na kojima bi se, prema riječima Samardžije, trebala naći važna pitanja predviđena programom rada za ovu godinu.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo