Cilj savjetovanja/psihoterapije je rješavanje psiholoških problema putem komunikacije i različitih psihoterapijskih tehnika (u cilju pronalaska uzroka problema, sticanja uvida i suočavanja sa vlastitim problemima, pronalaska adekvatnih odgovora i načina njihovog rješavanja) uz izgradnju odnosa povjerenja između klijenta i terapeuta.

Pristupi u radu sa klijentima:

Psihodinamska terapija;

Trnsakciona analiza;

Geštalt terapija;

REBT (racionalno-emotivno bihejvioralna terapija); Psihodrama;

Tjelesne terapije;

Sistemska porodična terapija;

NLP (neurolingvističko programiranje);

Psihoterapija grupe;

Shema terapija;

Projektivne kartice;

Rad sa snovima;

EMDR – rad sa traumom;

PEAT metoda (primarna energetska aktivacija i transformacija)

Zato ukoliko:

Imate problem na polju emocija, komunikacije, odnosa sa drugima (partnerima, prijateljima,

saradnicima i dr.), vaspitavanju i odnosu sa djecom,

zabrinuti ste ili strahujete,

želite pronaći bolje načine za prevazilaženje i rješavanje problema (imate nedostatak

samopouzdanja, nedostatak motivacije, previse nagomilanog stresa, često ste bezvoljni,

neraspoloženi);

Želite se rasteretiti od nepodnošljive napetosti i unutrašnjeg pritiska;

želite promijeniti štetne obrasce mišljenja i ponašanja;

Osoba ste sa smetnjama mentalnog zdravlja – poremećaj ličnosti (zavisni, granični, izbjegavajući,

paranoidni, narcistički, opsesivno-kompulzivni, histrionični i antisocijalni, šizoidni i šizotipni

poremećaj ličnosti, PTSP, anksioznost i napad panike, depresija, bolesti zavisnosti – alkoholizam,

narkomanija, zavisnost od kockanja);

Imate potrebu za izražavanjem osjećanja, potrebna Vam je socijalna podrška, želite raditi na sebi (lični rast i razvoj, povećanje sopstvene moći), cilj Vam je dublje razumijevanje sopstvenih odnosa i iskustava, jednostavno Vam je potreban razgovor i razumijevanje.

Uz punu privatnost i povjerljivost možete zakazati savjetovanje ili potražiti vise informacija putem tel.

065/705-941

065/155-562

057/344-988