Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić primio je u četvrtak, 01. marta delegaciju Sibirske škole korporativnog upravlјanja iz Omska (Rusija). Tokom ove posjete vođeni su razgovori u pogledu osnivanja Centra za ruske studije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Načelnik Ćosić ovom prilikom je potpisao Memorandum o saradnji između „Sibirske škole korporativnog upravlјanja“ i Opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo, u vezi realizacije zajedničkih projekata i dugoročnog partnerstva u područjima od zajedničkog interesa. Ovim Memorandumom definisaće se vidovi saradnje između potpisnika u oblasti naučno-istraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti. Takođe, Memorandumom je definisano da će se saradnja odvijati na principu obostranog interesa, kroz zajedničko angažovanje raspoloživih lјudskih i materijalnih resursa.

U okviru 8. Međunarodne naučno-praktične konferencije, koja je održana u četvrtak 02. marta u Palama potpisan je i sporazum između rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i rektora Sibirske škole korporativnog upravlјanja o osnivanju Centra za ruske studije, koji će obuhvatati sve segmente izučavanja i saradnje kada je u pitanju ruski jezik, kultura, biznis, ekonomija i svi drugi aspekti saradnje.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo