u JU Srednjoškolski centar Istočna Ilidža 08.02.2017. potpisivan je Memorandum o razumijevanju i saradnji, između srednjih škola Istočnog Sarajeva i Forum teatra, Istočno Sarajevo, nosioca projekta „Sveobuhvatni pristup u uklјučivanju  mladića i medija u prevenciji nasilјa prema ženama i nasilјa u porodici u Bosni i Hercegovini“.

U saradnji sa Asocijacijom XY i podrškom UN Women BiH, Forum teatar, Istočno Sarajevo, počinje sa realizacijom projekta „Sveobuhvatni pristup u uklјučivanju  mladića i medija u prevenciji nasilјa prema ženama i nasilјa u porodici u Bosni i Hercegovini“ sa cilјem da se kroz sprovođenje istraživanja, implementaciju edukativnih i kreativnih radionica i aktivnosti kampanje „Inicijativa mladića“, podigne svijest, obrazuje i utiče na promjene u ponašanju mladih, da se promovišu osnovne vrijednosti rodne ravnopravnosti, prevencije nasilјa, nasilјa prema ženama i nasilјa u porodici, kao i zdravi životni stilovi. „Projekat predstavlјa nastavak aktivnosti koje smo započeli prije dvije godine, u saradnji sa Care International i Asocijacijom XY, Sarajevo, čiji je cilј bio podizanje svijesti mladih o prisutnosti nasilјa, kako se izboriti sa njim i izgraditi jedan zdrav stil života. Kroz istraživanja, radionice, kampanje i druženje u „Budi muško klubu“ i motivacione aktivnosti projekta, mladima su se predstavili postulati o zdravom načinu života. Oni su se edukovali o značajnim temama, koje se tiču njihovog perioda odrastanja, kroz treninge vršnjačkih edukatora“, istakla je koordinatorica projekta Aleksandra Mitrić-Štifanić.

 Jedan od treninga, koji je podržan od NVO „Care Balkan“, održan je u subotu 04.02. gdje su prisustvovali učenici Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža i Srednje škole „28.juni“, kao i članovi „Budi muško, stvarno cure kluba“, Istočno Sarajevo. Trener vršnjačke edukacije Amer Džekman, koordinator „Budi muško, fakat cure kluba“ iz Sarajeva, prenio je svoje petogodišnje iskustvo u vođenju radionica među vršnjacima.

„Na jednodnevnom treningu smo govorili o pet veoma značajnih tema za mlade, o kojima oni danas jako malo znaju i o kojima se danas sa njima jako malo govori. Krenuli smo sa temom vršnjačkog pritiska i kako se izboriti sa njim, da bismo im kroz shvatanje ciklusa nasilјa predstavili odnos između žrtve, nasilnika i posmatrača i kako se može riješiti jedan od klјučnih problema današnjice, a to je nasilјe. Pored toga obradili smo i teme: Šta radim kad sam lјut/a?, Od nasilјa do poštovanja u intimnim vezama, Šta su droge, Zdravlјe, polno prenosive infekcije, HIV i AIDS“, istakao je Džekman.

Tokom realizacije projekta, biće sprovođenje brojne aktivnosti:

– programske aktivnosti i kampanje u školama, koje će uticati na svijest mladih , u cilјu stvaranja zdravijeg okruženja

– formiranje klubova u kojima će se družiti mladi, kroz edukativne programe

– besplatne kreativne radionice za mlade

– medijska vidlјivost i promocija učešća škola u lokalnoj zajednici u vannastavnim aktivnostima

– vannastavna edukacija mladih, osnaživanje i osposoblјavanje mladih  za projekte koje će i sami realizovati u okviru školskih projakata i aktivnosti

Desetogodišnja praksa, koja se sprovodi na teritoriji Republike Srpske i BiH, u radu sa mladićima i djevojkama, pokazala se kao veoma uspješna u promociji zdravih stilova života i stvaranja zdravog i prosperitetnog okruženja za mlade.