Osnovna škola Petar Petrović Njegoš je učestvovala na konkursu za dodjelu računarske opreme, objavljenom 29.9.2016. godine, od strane Ministarstva pravde BiH. Uslov za prijavu bio je da je škola u državnom vlasništvu, da je pohađaju djeca iz Bosne i Hercegovine, te da se tom opremom unapređuje obrazovanje djece. Kakoje škola ispunjavala uslove konkursa, oformljen je projektni tim u sastavu: Sanja Koprivica (učiteljica), Danka Maljukanović (učiteljica), Blaženka Šupeta (računovođa) i Dalibor Čajević (nastavnik informatike) koji je sastavio projekat u kojem je detaljno objašnjeno na koji način će se koristiti računarska oprema u nastavi i vannastavnim aktivnostima, te na koji način će uticati na kvalitet znanja učenika i njihovo informatičko opismenjavanje.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša, uručio je računarsku opremu školi, a učenici su za njega pripremili malu priredbu, kao znak zahvalnosti za donaciju. Mlađi učenici su pokazali svoje umijeće u pjevanju, plesanju i recitovanju, a stariji učenici su se zahvalili ministru lijepim riječima i obećanjem da će modernizacija računarske opreme u školi donijeti i bolje rezultate u učenju.

dav

Na kraju programa direktorica škole Zdenka Perendija je uručila ministru sliku koju je naslikao jedan od učenika, te zahvalnicu za pomoć u radu škole.

„Moramo našu djecu učiniti konkurentom na svjetskom tržištu rada, a najbolji način za to je da ih osposobimo temeljnim pretpostavkama kako bi iskoristili svoj puni potencijal“, izjavio je ministar pravde Josip Grubeša prilikom uručenja računarske opreme.

Izvor: Osnovna škola Petar Petrović Njegoš