U sklopu projekta „Friends without borders“, odnosno „Prijatelji bez granica“ je u toku drugi ciklus razmjene. Istočno Sarajevo je upravo jedan od gradova domaćina, koje je zajedno sa srednjoškolcima iz Sarajeva ugostio drugare iz lokalnog tima Trebinje ASuBiH. „Friends without borders“ je projekat podržan od strane Američke i Austrijske ambasade u BiH i odvija se na „home stay“ principu. Ovo je projekat interkulturalne razmjene koji omogućava srednjoškolcima, širom naše zemlje, da upoznaju mnoge mlade ljude, druge lokalne zajednice, te na taj način razviju prijateljstva i lične vještine. U sklopu razmjene koja traje od 15. do 17. avgusta, članovi ova tri lokalna tima AsuBiH-a će proći kroz niz zabavnih i edukativnih aktivnosti kroz koje će se bolje upoznati sa gradovima koji su domaćini ove razmjene. Asocijacija srednjoškolaca u BiH po drugi put organizuje ovakvu vrstu projekta, kao nevladina organizacija koja se zalaže za poboljšanje statusa srednjoškolaca u BiH i koja ima za cilj da što veći broj srednjoškolaca uključi u proces donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca u BiH.