Grad Istočno Sarajevo ustupio je danas Savezu opština i gradova RS kacelariju u prostorijama Gradske uprave. Ugovor o ustupanju prostora za potrebe Saveza opština i gradova RS potpisali su zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Danko Vučetić i predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić. Kancelarijski prostor ustupljen je na korišćenje bez novčane nadoknade.

Članovi Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske na današnjoj sjednici u Gradskoj upravi Istočno Sarajevo upoznati su o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i rezultatima na izradi novog zakona o pravobranilaštvu Srpske.
Pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Miladin Gaćanović naveo je da se izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima odnose prvenstveno na stvaranje pravnog osnova lokalnim zajednicama da svojim odlukama urede tarifne sisteme, modele finansiranja i organizovanja komunalne djelatnosti – proizvodnje i isporuke toplotne energije.

 

Gaćanović je napomenuo da će izmjenama i dopunama Zakona na konkretnim i korektnim principima biti definisan odnos između davaoca i korisnika komunalne usluge.

„Uočena je pojava da pojedini korisnici usluge grijanja žele da prestanu koristiti ovu komunalnu uslugu, što je dovelo do donošenja pojedinih odluka lokalnih zajednica koje su u kasnijem postupku ocjene zakonitosti proglašene neustavnim. Takođe, želimo otkloniti i druge nedostatke u primjeni Zakona, s obzirom na to da je riječ o vrlo bitnom zakonskom aktu s aspekta obavljanja komunalnih djelatnosti“, dodao je on.

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Jelena Vukadinović podsjetila je da je Vlada Srpske u februaru imenovala Radnu grupu za novi zakon o pravobranilaštvu, te da su u toku razgovori sa svim relevantnim subjektima da bi se pronašla najbolja rješenja za organizaciju i pitanja nadležnosti Pravobranilaštva Srpske.

„To je naročito bitno imajući u vidu obavezu i potrebu usaglašavanja sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je dao mogućnost gradovima koji u svom sastavu nemaju opštine da svoja imovinska prava pred sudovima i drugim nadležnim organima zastupaju samostalno i neposredno“, istakla je ona.

Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić rekao je da je Predsjedništvo Saveza danas pokušalo da usaglasi sastav Radne grupe, koja sa Ministarstvom finansija pokušava da utvrdi koeficijente za raspodjelu sredstava od PDV-a u narednom periodu, ali i razgovarao o kriterijumima na osnovu kojih se koeficijenti utvrđuju.

„Riječ je o najzahtjevnijem poslu koji je pred nama u narednom četvorogodišnjem periodu. Prethodni koeficijenti su utvrđivani za period od 2009. do 2016. godine, a korigovani su u 2014. godini“, napomenuo je Ćosić, koji je i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.

Predsjedništvo Saveza opština i gradova Srpske primilo je na današnjoj sjednici k znanju izvještaj Sekretarijata Saveza za tromjesečni period.

Današnjoj sjednici Saveza opština i gradova Republike Srpske nisu prisustvovali predstavnici Grada Banjaluka zbog obilježavanja krsne slave, te Trebinja jer su domaćini investicionog foruma koji se održava u tom gradu.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo