Češka neprofitna organizacija Agora Centralana Europa u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH implementira pilot projekat čiji glavni cilј je testiranje metode participativni budžet i na taj način stvoriti primjer dobre prakse, koji  će biti predstavlјen na kraju projekta na konferenciji. Realizacija projekta traje od januara 2017. do kraja 2018. Godine. Participativni budžet omogućava građanima da učestvuju u donošenju odluka o razvoju svoje opštine.

Povodom toga dana 16.05.2017. godine u 13 časova održan je sastanak Savjetodavne radne grupe, koja broji jedanaest članova.

Sastanak je predvodio koordinator izabran ispred Opštine Istočna Ilidža Nevena Pjević i koordinatori ispred Udruženja izbornih zvaničnika BiH Anela Čardar i Zvjezdana Dragović. Na sastanku su uspostavlјena pravila i procedure participativnog budžeta:

1.Pravila za projektne prijedlog

2.Pravila za prijedloge građana

3.Pravila za formalni oblik prijedloga

4.Pravila za formalni postupak predaje prijedloga

5.Pravila za izbor prijedloga određenih za realizaciju.

Za realizaciju projekta Češka organizacija Agora je obezbjedila 4 500 EURA, a Opština Istočna Ilidža obezbjedila je isti iznos novca za realizaciju ovog projekta.

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža