Šesnaesti međunarodni naučno-stručni simpozijum  “INFOTEH – JAHORINA 2017”, u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održaće se od 22. do 24. marta u hotelu “Bistrica” na Jahorini.

“INFOTEH – JAHORINA” predstavlјa jedan od vodećih skupova u regionu posvećenih razvoju i primjeni informacionih tehnologija.

Cilј simpozijuma je da okupi eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informacionim tehnologijama i njihovom primjenom u sistemima upravlјanja, komunikacionim, proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Tematske oblasti su računarski sistemi i softver, komunikacioni sistemi i tehnologije, energetski sistemi, proizvodni sistemi, sistemi upravlјanja i elektronski sistemi.

Rad simpozijuma odvija se u okviru sjednica, okruglih stolova, predavanja po pozivu i prezentacija. Organizovanjem posebne studentske sesije, simpozijum posebnu pažnju posvećuje mladim istraživačima i studentima.

Detalјnije informacije o održavanju šesnaestog međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma “INFOTEH – JAHORINA 2017”možete pronaći na sajtu:  www.infoteh.rs.ba.

Program rada i raspored radova po sesijama biće objavlјeni do 6. marta.

Suorganizatori simpozijuma su: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu  i Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike Istočno Sarajevo.

Simpozijum “INFOTEH – JAHORINA” nastavak je međunarodnog simpozijuma “Jahorina” koji je poslјednji put održan 1991. godine. Na prvom naučno-stručnom simpozijumu  “INFOTEH – JAHORINA”, održanom 2001. godine, izloženo je 53 rada, a prisustvovalo je nešto više od 100 učesnika.

U periodu od 2001. do 2013. godine simpozijum bilјeži konstantan rast broja učesnika sa prostora bivše Jugoslavije i šire, te broja prijavlјenih i objavlјenih radova.

Petnaesti simpozijum održan je od 16. do 18. marta 2016. godine. Na skupu je predstavlјeno 180 autorskih radova, među kojima je bilo osam studentskih radova.