Povrat PDV

Povrat-PDV-a-iz-EUAko prilikom putovanja u neku stranu zemlju kupujete robu, imajte na umu činjenicu da ste kao strani državljanin oslobođeni plaćanja poreza na dodatnu vrijednost. Porez ćete svakako platiti, ali ako ispoštujete propisanu proceduru, iskoristićete pravo na povrtat istog. Povrat PDV vrši se preko neke od posebnih organizacija (na primjer Austria Refund, Global Refund, Premier Tax Free).

Preporuka:

  • prilikom kupovine robe, trgovcu recite da imate pravo na povrat PDV, te tražite Global Refund ček (obrazac). Provjerite da li su na obrazcu pravilno ispunjeni podaci iz pasoša ili lične karte, da li je upisan datum, potpis i da li je ovjeren pečatom prodavca. Uz obrazac morate imati orginalni račun. Datum računa i Global Refund čeka moraju biti isti. Global Refund ček (obrazac) sa orginal računom uložite u Global Refund kovertu na kojoj su navedena neka isplatna mjesta u raznim državama.
  • Prije nego što napustite državu u kojoj ste izvršili kupovinu morate dobiti potvrdu carinskog organa o izvozu robe. Ako je kupovina obavljena u nekoj od zemalja Evropske Unije, potvrdu ćete dobiti na graničnom prelazu preko kojega napuštate EU. Izvoz mora biti u roku od tri mjeseca po obavljenoj kupovini. Na zahtjev carinika kupac je obavezan pokazati kupljenu robu. Carinik ovjerava pečatom, potpisom i faksimilom sve račune na Global Refund čeku. Bez carinskoga žiga povrat PDV-a nije moguć.
  • Ako su obavljene sve carinske formalnosti, na najbližem isplatnom mjestu sistema Global Refund kupac može zatražiti povrat poreza. Spisak najvećih isplatnih mjesta je naveden na poleđini koverte i samog čeka. Povrat se može ostvariti u roku 6 mjeseci od dana kupovine. Poslije toga datuma ček nije valjan.
  • Povrat PDV-a moguć je ukoliko vrijednost robe prelazi određeni iznos.

Stopa PDV-a različita je pa tako u zemljama Evropske Unije iznosi (17-25)% u Hrvatskoj je 25%, Srbiji 18%, Švajcarskoj 7.6%,
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina od decembra 2001. godine pruža uslugu povrata poreza na dodatnu vrijednost.