Univerzitet u Istočnom Sarajevu ove godine obilježava četvrt vijeka postojanja i rada. Ovaj značajan jubilej Univerzitet će obilježiti na Dan Univerziteta, 24. maja, svečanom akademijom i promocijom doktora nauka.

Već 25 godina Univerzitet pruža mladim ljudima šansu da uđu u svijet nauke, umjetnosti, znanja i inovacija u deset gradova u kojima su smješteni fakulteti i akademije (Trebinje, Foča, Pale, Istočno Sarajevo, Vlasenica, Srebrenica, Zvornik, Bijeljina, Brčko, Doboj). Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu studenti se obrazuju i osposobljavaju da postanu ključni dio razvoja i progresa istočnog dijela Republike Srpske, BiH i šire.

Dislociranost fakulteta i akademija posebna je specifičnost našeg Univerziteta, što pruža mogućnost mladim ljudima da nastave školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi i bez napuštanja svojih mjesta stanovanja.

UIS predstavlja jedno od središta intelektualnog života Republike Srpske i BiH. Nastavu na našem Univerzitetu trenutno pohađa više od 13.000 studenata, a od osnivanja UIS-a, studije je završilo oko 18.000 studenata.

Studijski programi našeg Univerziteta prate savremene naučne trendove i naučna saznanja, a nastojimo da ih što više uskladimo sa aktuelnim kretanjima na tržištu rada i usaglasimo sa potrebama privrednog okruženja.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu baštini tradiciju jedne od prvih visokoškolskih institucija u BiH – Bogoslovije u Sarajevu koja je osnovana 1882. godine i u kojoj su se, osim bogoslovskih, izučavali i svetovni predmeti. Kao prva srpska visoka škola u BiH, Bogoslovija u Sarajevu predstavlja maticu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pod imenom Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, osnovan je 14. septembra 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. Nastavni proces počeo se izvoditi na prvih pet fakulteta u oktobru akademske 1993/94. godine.

Početni naziv Univerziteta promijenjen je iste 1992. godine u Univerzitet u Srpskom Sarajevu kako se nazivao sve do 2006. godine kada je, u skladu sa Bolonjskim procesom, Univerzitet preimenovan u Univerzitet u Istočnom Sarajevu. UIS od akademske 2007/08. godine predstavlja integrisani univerzitet sa statusom pravnog lica i u svom sastavu ima 15 fakulteta i 2 akademije.

Nakon osnivanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu prije četvrt vijeka, razvoj ove visokoškolske ustanove naročito su pomogli Univerzitet u Banjoj Luci i univerziteti iz tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Svjesni činjenice da nosioci društvenog progresa mogu biti samo kadrovi koji posjeduju odgovarajuće znanje i koji su spremni da preuzmu odgovornost za razvoj društva, trudićemo se da u narednom periodu na još viši nivo podignemo kvalitet znanja koje nudi Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Izvor: Univerzitet u Istočnom Sarajevu