Oko 12.000 radnika u Republici Srpskoj (RS), koji su ostali bez posla u procesu privatizacije, stečaja ili lokvidacije preduzeća još uvijek čeka da im bude povezan penzioni staž.Pojedini zahtjevi stari su i po nekoliko godina. Primjera radi, iz 2011.godine nisu riješena ukupno 42 zahtjeva koji se odnose na socijalno zbrinjavanje 5.497 radnika za koje je potrebno osigurati sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od čak 22.493.691,08 KM.

Iz 2012.godine nije riješeno 38 zahtjeva za socijalno zbrinjavanje 2.332 radnika, kojima je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje potrebno 9.210.899,53 KM, a za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iznos od 21.128,92 KM.

Podaci Ministartsva rada RS-a pokazuju da nije riješeno ni 58 zahtjeva iz protekle četiri godine, a za socijalno zbrinjavanje još 4.334 radnika potrebno je oko 20 miliona KM.

U informaciji o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika u RS-u u 2016. godini, koju će razmatrati poslanici na narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a, navodi se da su iz budžeta RS-a, u periodu od 2004. do kraja prošle godine, osigurana  sredstva u ukupnom iznosu od 175.716.705,13 KM za socijalno zbrinjavanje 60.540 radnika iz 401 preduzeća.

U pitanju su radnici koji su ostali bez posla u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća (osnovnih, zavisnih, akcionarskih s većinskim kapitalom RS-a) i zemljoradničkih zadruga.

Novcem iz entitetskog budžeta izmirene su im obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje ili za doprinose za osiguranje od nezaposlenosti.

Iz pomenutih sredstava omogućeno je i ostvarivanje prava na starosnu penziju za 6.792 radnika, također iz preduzeća koja su bila u procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije.

Prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave RS-a, dospjeli dug za poreze i doprinose u 2016. iznosi 947 miliona KM.

U Savezu sindikata RS-a smatraju da je mala vjerovatnoćom da će sav dug biti naplaćen, posebno dug od 388 miliona KM koji je prijavljen u postupku stečaja i likvidacije pravnih subjekata.

Izvor: Nezavisne