Svjetska zdravstvena organizacija skinula je danas kafu sa liste kancerogenih namirnica zbog nepostojanje dovoljno dokaza o potencijalnoj povezanosti između konzumiranja kafe i pojave raka.

Istovremeno, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) objavila je izvještaj u kome se navodi da konzumiranje bilo kakvih “vrelih napitaka” povećava rizik od stvaranja raka.

Tradicionalno ispijanje ekstremno vrelih biljnih čajeva u Kini, Iranu i državama Južne Afrike, gdje se služe mnogo toplija pića nego u kafićima u Evropi i Sjevernoj Americi, može biti posebno riskantno, navodi se u izvještaju IARC.

Kako je objavljeno u listu Lancet Oncology, stučnjaci za istraživanje raka, koje je IARC okupila u Lionu, nijesu pronašli dovoljno dokaza da je konzumiranje kafe povezano s pojavom raka.

Oven Jang, epidemiolog na Harvardu kaže da nije siguran zašto je kafa uvršćena u prvu kategoriju kancerogenih namirnica. Kako je naglasio, postojeći dokazi ne ukazuju da ispijanje kafe povećava rizik od pojave kancerogenih oboljenja, dodajući da se ispijanje drugih veoma toplih napitaka može dovesti u vezu sa pojavom raka kod ljudi.

Stučnjaci IARC počeli su da razmatraju vezu između čestog konzumiranja vrelih pića i raka, pošto su istraživanja pokazala neobično visoke stope raka jednjaka u zemljama u kojima se tradicionalno ispijaju veoma topli čajevi.

Zamjenica programa za klasifikaciju kancerogenih elemenata Dana Lomis naglasila je da tečnost ispod 60 stepeni celzijusa može izazvati opekotine na koži, kao i da je ispijanje napitaka toplijih od 60 stepeni veoma riskantno.

Prema njenim riječima, vrela pića mogu napraviti opekotine na jednjaku koje mogu da prerastu u tumore, ali da dokazi o tome nijesu kompletni.

Stručnjaci tvrde bi bilo bolje pustiti da se pića ohlade, kao mjeru predostrožnosti protiv raka jednjaka, ali upozoravaju na mnogo opasnije uzroke.

“Prestanak pušenja i smanjivanje, alkohola mnogo su značajniji u prevenciji raka od temperature čaja koji pijete”, kazao je doktor Otis Brevli, šef Američkog društva za borbu protiv kancera.