Problem nelegalnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju prisutan je već nekoliko godina, međutim, nadležne institucije nisu do sada preduzele značajnije aktivnosti na njegovom trajnom rješavanju, konstatovano je na današnjem sastanku koji je organizovao gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković.

Učesnici sastanka zaključili su da razgovori koji su danas počeli treba da budu nastavljeni u roku od 30 dana u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, a da u međuvremenu sve nadležne službe pojačaju aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prevoza. Na naredni sastanak, kako je zaključeno, biće pozvani i predstavnici nadležnih republičkih, odnosno, entitetskih inspekcija, kao što su Inspekcija rada i Tržišna inspekcija, te predstavnici Poreske uprave RS.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da Grad Istočno Sarajevo nije nadležan za ovu problematiku, ali da je današnji sastanak organizovan s ciljem da se doprinese uspostavljanju saradnje i koordinacije među nadležnim subjektima, te da se pokuša doći do zajedničkih stavova i krene putem rješavanja problema.

Danas su označeni najveći problemi, a jedan od najvećih je nedostatak saradnje, što bi trebalo da se prevaziđe“, rekao je Vuković.

Vuković je naglasio je da je jedan problem to što se u dovoljnoj mjeri ne sprovodi zakonski okvir, a da je drugi problem to što se čeka donošenje novog zakona koji bi povećao iznos kaznenih mjera koje bi trebale da iznose od 2.000 do 5.000 KM i duže isključivanje iz saobraćaja.

„Potrebni su nam razgovori i sa vlastima u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, jer najviše tog nelegalnog saobraćaja dolazi iz tih zemalja“, rekao je Vuković.

Gradonačelnik je dodao da se u ovaj problem moraju uključiti i druge inspekcijske službe, jer se tu krši i Zakon o radu, pošto nelegalni prevoznici rade na crno, a dolazi i do utaje poreza.

Vuković je naglasio da problem nelegalnog prevoza putnika prevazilazi nadležnosti grada, te da se ovakvi sastanci ubuduće moraju održavati na višem nivou.

Šteta nanesena BiH za četiri mjeseca ove godine zbog ilelegalnog prevoza putnika ukupno iznosi 10 miliona KM, podaci su Granične policije koji su izneseni na današnjem sastanku u Istočnom Sarajevu predstavnika grada i nadležnih institucija Srpske i BiH.

Glavni Republički saobraćajni inspektor Danislav Drašković rekao je novinarima nakon sastanka da problem sa nelegalnim prevozom putnika traje veoma dugo, ali da neki značajniji pomaci u rješavanju tog problema nisu napravljeni, te da se situacija dodatno usložnjava.

„Konstatovali smo da ne postoji sistem, odnosno uređena aktivnost subjekata koji su nadležni za ovaj problem, prije svega sa aspekta Ministarstva komunikacija i transporta BiH, koje prema Ustavu uređuje i nadzire ovu oblast. Tu su i granični organi, carina i policija koji imaju stalnu kontrolu prilikom prelaska granice“, izjavio je Drašković.

Prema njegovim riječima, jedino je Inspektorat Republike Srpske nešto uradio po tom pitanju, ali da to, na žalost nije dovoljno, jer je broj inspektora nedovoljan.

„Ako se desi da se uspostavi redovan nadzor na granici, gdje će se pravilno primjenjivati propisi, kao što se to radi na nekim graničnim prelazima, onda će biti potreban mali broj inspektora koji će samo djelovati u dubini po slučajnom uzorku“, naglasio je Drašković.

Drašković je dodao da je u proceduri izrada novog propisa, ali da se i po starom nešto može uraditi, ukoliko svi subjekti kontrole, nadzora i upravljanja nađu jedan sistem koordinisanog djelovanja.

„Propis koji je vezan za prekršaje je veoma loš, jer kada je u pitanju strani prevoznik posada se kažnjava sa 200 KM, a ako plate u roku od osam dana onda ta kazna iznosi 100 KM, što je njima stimulativno, s obzirom na to da ih inspektori kazne jednom u nekoliko mjeseci“, pojasnio je Drašković.

Direktor preduzeća „Stanišić“ Njegoš Poljaković rekao je da je ključ rješenja ovog problema u povezivanju nadležnih ministarstava na nivou Republike Srpske i BiH, sa Graničnom policijom, te da se kontrola nelegalnih prevoznika obavlja na samoj granici, jer svako propuštanje ovih prevoznika stvara veće probleme i nemoguće ih je kontrolisati.

Današnjem sastanku u Gradskoj upravi Istočno Sarajevo prisustvovali su predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Granične policije BiH, Policijske uprave Istočno Sarajevo i inspektorata Srpske i BiH.

Izvor i foto: Grad Istočno Sarajevo